E-Mail Adresat per Kontakte Kontakte
Aktivitete sportive
sport@umb.edu.al
sport.recreation@umb.edu.al
Adresa dhe Telefon
Tiranë, Rr."Sami Frashëri", Nr 41,
Universiteti "Marin Barleti"
Tel.: +355 4 224 0706
Fax: +355 4 225 0911